Vážení rodiče, milí žáci, vítejte na stránkách třídy 8.A

 

V úterý 5. 6. se konají třídní schůzky od 16:30 - do 17.00 hod.

 

Milý rodiče, jako každý rok se na vás Horníček obrací  s žádostí o platbu příspěvku na podporu činnosti spolku a jím pořádaných akcí pro žáky školy. Z dané čásky se navíc vrací do třídy z každého uhrazeného příspěvku 50Kč za účelem dovybavení tříd dle přání žáků.
 

Transparentní účet spolku: 2700485079/2010 Částka 250 Kč za celý školní rok 2018/2019 
Variabilní symbol (VS) současná 8.A 201891 
Do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení žáka pro snazší přiřazení platby a vystavení kartičky opravňující k bezplatnému vstupu na akce spolku. 
Splatnost: do 15.6.2018 
 

 

 

 

 

Milý rodiče, jako každý rok se na vás Horníček obrací  s žádostí o platbu příspěvku na podporu činnosti spolku a jím pořádaných akcí pro žáky školy. Z dané čásky se navíc vrací do třídy z každého uhrazeného příspěvku 50Kč za účelem dovybavení tříd dle přání žáků.

Transparentní účet spolku: 2700485079/2010 Částka 250 Kč za celý školní rok 2018/2019 
Variabilní symbol (VS) současná 8.A 201891 
Do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení žáka pro snazší přiřazení platby a vystavení kartičky opravňující k bezplatnému vstupu na akce spolku. 
Splatnost: do 15.6.2018