Vyučující v 8.A

 
 
Čj - p. uč Pavlíčková
M - p. uč. Marvanová
F - p. uč. Mullerová
Z - p. uč. Vardan
Aj - p. uč. Navrátilová, p. uč. Sikorová
Rj - p. uč. Mikulicová
Nj - p. uč. Herková
Př - p. uč. Půček
Hv - p. uč. Mikulicová
Inf - p. uč. Vardan
D - p. uč. Žabková
Vv - p. uč. Petrová
Pč - p. uč. Petrová, p. uč. Pavlíčková
Tv - p. uč. Vardan, p. uč. Muller
Ch -