Leden

 
 
INFORMACE Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK:
 

- hodnocení za 1. pololetí zadáno na Edookitu

- absence a klasifikace uzavřena k 21. 1.

- vydávání vysvědčení  31. 1. - pátou vyučovací hodinu, 2. 2. - pololetní prázdniny

od 5. 2. - jarní prázdniny

-  17. 2. - Valentýnský ples v jídelně školy, bližší informace na webu školy

- od 29. 1. proběhne sběr papíru, dbáme na třídění odpadu

- LVK - 21. 1. odjezd

- pokud žáci chybí, je nutné, aby si v jednotlivých předmětech dopsali učivo, pozor na časté zapomínání učebních pomůcek a neplnění DÚ !!!

- ředitel školy vyhlašuje na 7. 5. ředitelské volno

- na jaře proběhnou volby do Školské rady z řad rodičů

- individuální pohovory s jednotlivými rodiči

 
 
16. 1. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY V 16,30 - 17,00 HOD.
 
3. 1. 2018 - opět ve škole