Červen

 
V úterý 5. 6. se konají třídní schůzky od 16:30 do 17:00 hod.
 
PŘINESTE PENÍZE NA FOTKY!!
 
INFORMACE
 
Každý si vyklidí svoji skříňku v šatně!!! Klíče si necháváte na další školní rok. 
 
 - od ................. třídnický systém, vybíráme učebnice, úklid třídy, výuka bude končit 12:35 hod.
 
V pátek 29. 6. 2018 - vydávání vysvědčení, rozloučení a hurá na prázdniny! Žáci končí v 8:45 hod.
 
DÍKY za včasnou platbu na pracovní sešity a pomůcky pro příští šk. rok!
   -   Výuka podle rozvrhu probíhá do ..............
 . - odevzdávání učebnic